Istotn± dziedzin± działania firmy Redtech jest również zdalny monitoring procesów przemysłowych, zjawisk fizycznych, oraz innych informacji możliwych do uzyskania z systemów informatyki i automatyki.

    Już w roku 2000 Redtech zaprojektował, zbudował oraz obsługiwał pełn± sieć do pomiaru przepływów ¶cieków w kanalizacji na terenie miasta Poznania. W dniu dzisiejszym, możliwe jest oczywi¶cie nie tylko zapisywanie i póĽniejsze odczytywanie i wizualizowanie do tabel aktywno¶ci systemu podczas pomiaru. Dzięki nowym technologiom transmisji bezprzewodowej, jeste¶my aktualnie w stanie na bierz±co przekazywać informacje dotycz±ce zebranych pomiarów do komputera odpowiedzialnego za sterowanie systemem, tak aby po zauważeniu anomalii operator mógł natychmiast podj±ć działania.

    Obecnie umożliwiamy monitoring praktycznie wszystkiego, co jest możliwe do zmierzenia i przetworzenia na sygnały cyfrowe. Potrafimy więc zmierzyć szybko¶ć przepływu ¶cieków w oczyszczalni, monitorować temparaturę w obiektach magazynowych, badać wilgotno¶ć powietrza w laboratoriach, czy też ważyć ilo¶ć m±ki wsypywanej na wagę podczas przygotowania ciasta do pieczenia chleba.Copyright by Redtech sp. z o.o. 2004