Wsparci wieloletnim do¶wiadczeniem naszych pracowników oferujemy usługi w następuj±cych dziedzinach automatyki przemysłowej:
  • Wizualizacja komputerowa przebiegu procesu automatycznego sterowania

  • Projektowanie, realizacja oraz rozruch technologiczny systemów automatyki, wraz z montażem mechaniki - od małych procesów jednopunktowych do złożonych systemów przemysłowych

  • Zdalna obsługa systemów automatyki przemysłowej, wizualizacja procesów odległych za pomoc± transmisji danych, monitoring procesów technologicznych

  • HVAC - konsultacje, projektowanie, wdrażanie systemów automatyki klimatyzacji wraz z instalacj± mechaniki klimatyzacji

  • Kompletacja i dostarczanie aparatury steruj±cej i kontrolno - pomiarowej krajowych i zagranicznych producentów

  • PLC - sprzedaż i oprogramowanie sterowników programowalnych - W naszych wdrożeniach stosujemy oparte o najnowocze¶niejsz± technologię sterowniki przemysłowe renomowanych firm, takich jak na przykład: SAIA, SIEMENS, Satchwell, Omron, GF

  • Pomiary - systemy automatycznego pomiaru funkcji fizycznych

  • Szkolenia w zakresie obsługi dostarczanych przez nas urz±dzeń i systemów

  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

  • Konsulting techniczny, doradztwo w zakresie systemów automatyki przemysłowej

    Aktualnie wraz z firm± POSTEKOM pracujemny nad wdrożeniem systemu BMS - Inteligentnego Budynku.

    Mamy nadzieję, że nasze wieloletnie do¶wiadczenie w szeroko pojętej branży automatyki przemysłowej pozwoli w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania.Copyright by Redtech sp. z o.o. 2004