Od kilkunastu lat, poza dostarczaniem kompleskowych rozwi±zań z zakresu sterowania procesami przemysłowymi, firma Redtech sp. z o.o. daje również możliwo¶ć pełnego podgl±du procesu technologicznego na ekranie monitora.

    Pierwsze wizualizacje zostały zrealizowanane przez naszych pracowników już na pocz±tku lat dziewięćdziesi±tych (wizualizacja sterowania lini± zestawiarni w Hucie Szkła Gostyń napisana wówczas od podstaw przez Redtech w języku programowania C++).

    Wraz z pojawieniem się na rynku nowoczesnych narzędzi umożliwiaj±cych wizualizację procesów, firma skoncentrowała się na jak najpełniejszym ich poznaniu, tak, aby jej klienci byli pewni, że wszystkie potrzeby kontroli procesu przemysłowego zostan± zrealizowane zgodnie z wymaganiami.

    Obecnie umożliwiamy obserwowanie działania linii technologicznej zarówno na stanowisku operatora kontroluj±cego proces, zdalnie na terenie zakładu produkcyjnego używaj±c do tego cely infrastruktury LAN, a także zdalnie na duż± odległo¶ć za pomoc± sieci Internet lub dedykowanych ł±czy danych.Copyright by Redtech sp. z o.o. 2004