Formalnie firma Redtech isnieje od roku 1983 gdy otwarty został przez Krzysztofa Tabędzkiego Zakład Automatyki Przemysłowej przy Spółdzieli Rzemieśniczej Elektrotechniczna. Po reformach początku lat 90 działalność wymagała sformalizowania i właśnie dlatego w roku 1992 zarejestrowana została firma Redtech.

  Za wysoki poziom osiągnięć naukowo-technicznych w 1991 r. Krzysztof Tabędzki uzyskał imiennie status Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej i został wpisany do Rejestru Jednostek Innowacyjno-Wdrożeniowych pod numerem 1321-R-1021-91.

Od kilkanastu lat firma świadczy usługi na rynku automatyki przemysłowej prowadząc jednocześnie prace rozwojowe w wyniku których zostało opatentowanych wiele autorskich rozwiązań przemysłowych z których znakomita większość została następnie wprowadzona do bieżącego użycia technologicznego.

   Od kilku lat poza dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w automatyce przemysłowej, firma zaczęła działać na rynku nowych technologii oferując doradztwo i opiekę nad infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstw.

   
    
Copyright by Redtech sp. z o.o. 2004