W swojej działalno¶ci firma Redtech wykorzystuje następuj±ce rozwi±zania chronione prawem patentowym:
 • 152366 (85-12-20) - „Układ sterowania sortowaniem przedmiotów transportowanych na przeno¶niku, zwłaszcza sortowaniem kłód i desek."

 • 156698 (88-04-08) - „Sposób pomiaru wymiarów i parametrów charakteryzuj±cych kształt surowca tartacznego do celów sterowania sortowania lub/i przetarciem."

 • 160385 (89-09-04) - „Sposób i układ sterowania pozycyjnego obrabiark±, zwłaszcza przecinark±/5

 • 164139 (90-01-01)- „Układ elektroniczny tensometrycznej wagi elektromechanicznej."

 • P283168 (90-01-01) - „Sposób i układ przetwarzania sygnału w tensometrycznej wadze elektromechanicznej" - z powodu niewpłacenia za ochronę - patent zawieszono.

 • 164950 (90-07-09) - „Układ do odwzorowania kształtu tarcicy lub desek dla celów sterowania sortowaniem lub/i optymalizacj± obrzynki oraz ewidencj±"

 • 165301 (90-07-09) - „Układ do odwzorowania kształtu tarcicy lub desek dla celów sterowania sortowaniem lub/i optymalizacj± obrzynki oraz ewidencj±"

 • 168247 (92-05-08) - „Sposób znaczenia ¶ladu płaszczyzny przej¶cia narzędzia roboczego na materiale pozycjonowanym do obróbki, zwłaszcza na surowcach tartacznych znacznej długo¶ci i układ do cięcia materiałów zwłaszcza surowca tartacznego znacznej długo¶ci z precyzyjnym znaczeniem ¶ladu płaszczyzny przej¶cia narzędzia roboczego na materiale pozycjonowanym do obróbki"

 • 170702 (93-04-15) - „Sposób dozowania substancji sypkich dozownikiem wagowym i układ dozowania substancji sypkich dozownikiem wagowym"

 • 170685 (93-04-15) - „Sposób dozowania substancji sypkich i układ dozowania substancji sypkich"

 • 170707 (93-04-15) - „Sposób sterowania dozownika wagowego i układ sterowania dozownika wagowego"


Copyright by Redtech sp. z o.o. 2004