Naszym klientom proponujemy rozwi±zania obejmuj±ce zarówno kompleksow± obsługę sprzetow± jak i programistyczn±:
.
  • prowadzimy bierz±c± administrację systemu informatycznego klienta,

  • tworzymy profil potrzeb klienta,

  • dostarczamy zgodny z potrzebami sprzęt,

  • rozwijamy i dostosowujemy wdrożone rozwi±zania do nowych potrzeb klienta,

  • budujemy oraz wdrażamy rozwi±zania sieciowe,

  • integrujemy dostarczone przez nas rozwi±zania z sieci± klienta,

  • serwisujemy oraz administrujemy dostarczonym oprogramowaniem oraz sieciami lokalnymi klienta,

  • prowadzimy audyt oprogramowania.


Copyright by Redtech sp. z o.o. 2004