W oparciu o analizę indywidualnych potrzeb projektujemy rozwi±zania wspieraj±ce analizę oraz administrację informacjami o sprzedaży w oparciu o sprawdzon± i przystępn± cenowo platformę Microsoft Office.
   Dla zapewnienia stabilno¶ci oraz wła¶ciwej przepustowo¶ci procesów przetwarzania danych oferujemy wdrożenia projektów bazodanowych opartych o SQL Server oraz migrację z mniej rozwiniętych ¶rodowisk bazodanowych.

     Tworzymy oraz wdrażamy aplikacje wspomagaj±ce zarz±dzanie a w szczególno¶ci sprzedaż, oparte o powszechnie używany pakiet biurowy Microsoft Office.Copyright by Redtech sp. z o.o. 2004