Profitrak® daje now± szansę.

    Profitrak® oznacza koniec kłopotów z zalegaj±c± tarcic± boczn± i koniec kłopotów z brakiem ¶rodków na rozwój i modernizację.Profitrak® znacz±co podnosi zysk.

    W przybliżeniu tarcica boczna w swojej masie stanowi około 40% całej masy sprzedawanej tarcicy. Przywrócenie jej warto¶ci materiału głównego bez jakichkolwiek dodatkowych nakładów robocizny, energii, czasu oraz kosztów technologicznych sprawia, że przyrost warto¶ci handlowej tarcicy staje się czystym zyskiem.Poziom zysku.

    Cena zbytu tarcicy bocznej „handlowej" stanowi ca 60% ceny zbytu tarcicy z materiału głównego. przyrost ceny wynosi więc ca 40%. Przyrost zysku, to jest zysku bez ponoszenia dodatkowych nakładów, wynosi w liczbach względnych :

    0,4-0,4=0,16

   Czysty zysk z zastosowania ProfitrakA® może sięgać zatem do 16% w odniesieniu do warto¶ci całej sprzedaży.
    Co to znaczy w praktyce? Je¶li Państwa zysk w zeszłym roku wynosił 16%, to w tym roku macie Państwo szansę osi±gn±ć zysk netto rzędu 30%.Dlaczego warto wybrać wła¶nie Profitrak®?

Profitrak®:
  • jest sprawdzony,
  • jest precyzyjny,
  • jest poręczny,
  • jest skuteczny,
  • jest niezawodny
  • jest rozwojowy
  • znacz±co podnosi zysk.
Copyright by Redtech sp. z o.o. 2004